Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 186-98
(11)  Číslo úžitkového vzoru 
(21)  Číslo prihlášky  186-98 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.06.1998 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.12.1998 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41A 3/00   
(54)  Názov  Lôžko vodiacej tyčky vratnej pružiny 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mihok Jozef; Furčianska 53, 040 14 Košice; SK;
Radvanec František; Dávida Feju č. 2, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mihok Jozef; Furčianska 53, 040 14 Košice; SK;
Radvanec František; Dávida Feju č. 2, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  08.06.2002 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.06.2002 
   Maximálna platnosť do  08.06.2008 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
PUV 186-98
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.06.1998 400,00 SKK
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.06.1998 700,00 SKK
27 za utajenie/odtajnenie 26.06.1998 1 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 186-98
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.06.1998 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 25.08.1998 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 27.08.1998 Typ Doručené
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 28.08.1998 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.09.1998 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 13.11.1998 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 18.11.1998 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.12.1998 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 08.09.1999 Typ Doručené
Žiadosť o zaslanie spisu na súd 09.09.2010 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.09.2010 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.09.2015 Typ Platba
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.09.2015 Typ Platba
27 za utajenie/odtajnenie 10.09.2015 Typ Platba
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.09.2015 Typ Interné listy
PUV 186-98
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku