Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 184-2021
(11)  Utility Model Number  9566 
(21)  Application Number  184-2021 
(22)  Application Date  15.12.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  10.08.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  13.04.2022 
(45)  Publication of Registration Date  10.08.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  18.07.2022 
(51)  International Patent Classification  F24H 1/18   
(54)  Title  Systém na absorbovanie expanzie vody a vykurovacie zariadenie vybavené týmto systémom 
(57)  Abstract  Systém na absorbovanie expanzie ohrievanej vody usporiadaný v akumulačnom zásobníku (10) teplej vody vybavenom vstupnou prípojkou (4) vody a výstupnou prípojkou (6) vody sa vyznačuje tým, že zahŕňa neelastické duté teleso (1) s krytom (8), obsahujúce objem vody a objem vzduchu, pričom kryt (8) je vybavený vo svojej dolnej časti otvorom (2) na vstup vody a vzduchu do dutého telesa (1), kryt (8) je upevnený na vnútornej stene akumulačného zásobníka (10) teplej vody a je usporiadaný na zachytenie vzduchu vo vzduchovom priestore (3) dutého telesa (1) nad hladinou vody (9) dutého telesa (1) a vzduchový priestor (3) je plniteľný vzduchom cez vnútorný objem vody akumulačného zásobníka (10) teplej vody. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PROTHERM PRODUCTION s.r.o.; Jurkovičova 45, Skalica;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 428 59 Remscheid; DE 
(72)  Inventor(s)  Jakabovič Kamil; Svätoplukova 3008/49, 909 01 Skalica 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  15.12.2025 
   Utility Model Validity maximum until  15.12.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.04.2022 7/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.08.2022 15/2022 FG2K
 
PUV 184-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.01.2022 68,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.11.2022 20,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 184-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.12.2021 Type Delivered
Anotácia 15.12.2021 Type Delivered
Nároky na ochranu 15.12.2021 Type Delivered
Obrázok k anotácii 15.12.2021 Type Delivered
Opis 15.12.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 15.12.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 15.12.2021 Type Delivered
Výkresy 15.12.2021 Type Delivered
Výkresy 15.12.2021 Type Delivered
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.01.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 11.01.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 11.01.2022 Type Delivered
Obrázok k anotácii 11.01.2022 Type Delivered
Opis 11.01.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.01.2022 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.01.2022 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.02.2022 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 14.03.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.08.2022 Type Sent document
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 22.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Type Sent document
Doplnenie neautorizovaného podania 25.11.2022 Type Delivered
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 05.12.2022 Type Sent document
PUV 184-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku