Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 184-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  184-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.10.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23D 3/00   
(54)  Názov  Spôsob predprípravy povrchu oceľových plechov pred smaltovaním s použitím baktérií 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta; Letná č. 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaduková Jana, prof. RNDr., PhD.; Letná 9, 040 01 Košice; SK;
Nižník Štefan, doc. Ing., CSc.; Podtatranského 9, 040 01 Košice; SK;
Mražíková Anna, RNDr., PhD.; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 184-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 184-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.10.2015 Typ Doručené
1a Opis 28.10.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.10.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 28.10.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 28.10.2015 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.11.2015 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.11.2015 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 07.12.2015 Typ Doručené
4a Opis 07.12.2015 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 07.12.2015 Typ Doručené
4c Anotácia 07.12.2015 Typ Doručené
4d Výkresy 07.12.2015 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.01.2016 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 20.01.2016 Typ Doručené
6a Opis 20.01.2016 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 20.01.2016 Typ Doručené
6c Anotácia 20.01.2016 Typ Doručené
6d Výkresy 20.01.2016 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.01.2016 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 27.01.2016 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 09.02.2016 Typ Doručené
9a Opis 09.02.2016 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 09.02.2016 Typ Doručené
9c Anotácia 09.02.2016 Typ Doručené
9d Výkresy 09.02.2016 Typ Doručené
10 správa o prieskume vecné chyby 18.02.2016 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zamietnutí 18.05.2016 Typ Odoslané
PUV 184-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku