Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 183-2020
(11)  Utility Model Number  9171 
(21)  Application Number  183-2020 
(22)  Application Date  26.10.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  26.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  27.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  26.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  10.05.2021 
(51)  International Patent Classification  A21B 5/02  A21B 3/00   
(54)  Title  Pekáč oblátok s pneumatickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom 
(57)  Abstract  Opísaný je pekáč oblátok s pneumatickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom, zatváračom (7), upínačom (9) tvarových platní (5) a (6) a pneumatickou pružinou (8) na profesionálnu výrobu výrobkov z oblátkového cesta. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ondriska Juraj; Mlynský sek č. 254, 941 02 Lipová; SK 
(72)  Inventor(s)  Ondriska Juraj; Mlynský sek č. 254, 941 02 Lipová; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  26.10.2024 
   Utility Model Validity maximum until  26.10.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 183-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 183-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.10.2020 Type Delivered
1a Opis 26.10.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 26.10.2020 Type Delivered
1c Anotácia 26.10.2020 Type Delivered
1d Výkresy 26.10.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 26.10.2020 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.10.2020 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2020 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 04.12.2020 Type Delivered
6a Nároky na ochranu 04.12.2020 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.12.2020 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 08.12.2020 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.12.2020 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 08.12.2020 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.05.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Type Sent document
PUV 183-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku