Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 183-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9171 
(21)  Číslo prihlášky  183-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  10.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A21B 5/02  A21B 3/00   
(54)  Názov  Pekáč oblátok s pneumatickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom 
(57)  Anotácia  Opísaný je pekáč oblátok s pneumatickým roztláčacím a zatváracím mechanizmom, zatváračom (7), upínačom (9) tvarových platní (5) a (6) a pneumatickou pružinou (8) na profesionálnu výrobu výrobkov z oblátkového cesta. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ondriska Juraj; Mlynský sek č. 254, 941 02 Lipová; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ondriska Juraj; Mlynský sek č. 254, 941 02 Lipová; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.10.2024 
   Maximálna platnosť do  26.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 183-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 183-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 26.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 26.10.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 26.10.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 26.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.10.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.10.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 04.12.2020 Typ Doručené
6a Nároky na ochranu 04.12.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.12.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 08.12.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.12.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 08.12.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.05.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Typ Odoslané
PUV 183-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku