Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR







ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 18-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  18-2021 
(22)  Application Date  11.02.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F16D 125/00   
(54)  Title  Brzdový valček so zníženým trením 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Beňovic Ján, Ing.; Prenčov 222, 969 73 Prenčov; SK 
(72)  Inventor(s)  Beňovic Ján, Ing.; Prenčov 222, 969 73 Prenčov; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 18-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 18-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.02.2021 Type Delivered
1a Opis 11.02.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 11.02.2021 Type Delivered
1c Anotácia 11.02.2021 Type Delivered
1d Výkresy 11.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 11.02.2021 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.02.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.04.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 10.05.2021 Type Delivered
5a Opis 10.05.2021 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 10.05.2021 Type Delivered
5c Anotácia 10.05.2021 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.07.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 13.08.2021 Type Delivered
7a Opis 13.08.2021 Type Delivered
7b Nároky na ochranu 13.08.2021 Type Delivered
7c Anotácia 13.08.2021 Type Delivered
7d Výkresy 13.08.2021 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.10.2021 Type Internal Letter
PUV 18-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku