Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 18-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  18-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 125/00   
(54)  Názov  Brzdový valček so zníženým trením 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Beňovic Ján, Ing.; Prenčov 222, 969 73 Prenčov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Beňovic Ján, Ing.; Prenčov 222, 969 73 Prenčov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 18-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 18-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 11.02.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 11.02.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 11.02.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 11.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.02.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.02.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.04.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 10.05.2021 Typ Doručené
5a Opis 10.05.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 10.05.2021 Typ Doručené
5c Anotácia 10.05.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.07.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 13.08.2021 Typ Doručené
7a Opis 13.08.2021 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 13.08.2021 Typ Doručené
7c Anotácia 13.08.2021 Typ Doručené
7d Výkresy 13.08.2021 Typ Doručené
PUV 18-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku