Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 18-2020
(11)  Utility Model Number  8978 
(21)  Application Number  18-2020 
(22)  Application Date  20.02.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  13.01.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.08.2020 
(45)  Publication of Registration Date  13.01.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  19.11.2020 
(51)  International Patent Classification  B62K 19/30  B62M 25/00  B60B 27/00   
(54)  Title  Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla 
(57)  Abstract  Konštrukcia upevnenia zadného kolesa bicykla s nábojom kolesa pozostáva z upínacieho uzla (20) na ľavej vidlici (16), priliehajúceho k náboju (17) kolesa, a kazetového uzla (21) na pravej vidlici (16), priliehajúceho k náboju (17) kolesa, pričom cez upínací uzol (20), náboj (17) kolesa a kazetový uzol (21) je prevlečený hriadeľ (19) s perami. Upínací uzol (20) je tvorený ložiskovým domčekom (10), ktorý je pevne spojený s vidlicou (16). V ložiskovom domčeku (10) je uložené ložisko (9) zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom (8). V ložisku (9) je uložený upínací náboj (4) s dvoma pevne a symetricky upevnenými krátkymi unášačmi (7). Na upínacom náboji (4) je pomocou závitu upevnená príruba (3), na ktorú je pomocou skrutiek (2) upevnený brzdový kotúč (1). Na konci upínacieho náboja (4) je pomocou čapu (6) upevnená excentrická páka (5). Kazetový uzol (21) je tvorený ložiskovým domčekom (10), ktorý je pevne spojený s vidlicou (16). V ložiskovom domčeku (10) je uložené ložisko (9), zabezpečené proti axiálnemu pohybu poistným krúžkom (8). V ložisku (9) je kazetový náboj (11) s dvoma pevne a symetricky upevnenými krátkymi unášačmi (7). Na kazetovom náboji (11) je pomocou závitu upevnená kazeta (15) aspoň s jedným reťazovým kolesom, v ktorej je uložená pružina (14). V náboji (17) kolesa sú pevne a symetricky upevnené dva dlhé unášače (18). Hriadeľ (19) s perami je na strane kazetového uzla (21) ukončený závitom s kruhovou maticou (12) a kontramaticou (13) a na strane upínacieho uzla (20) upevnený v montážnom celku excentrickou pákou (5). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 7, 919 25 Šúrovce; SK;
Monček Miroslav, Ing.; Ludvika van Beethovena 5649/21, 917 08 Trnava 8; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  20.02.2024 
   Utility Model Validity maximum until  20.02.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.01.2021 01/2021 FG2K
 
PUV 18-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 18-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.02.2020 Type Delivered
1a Opis 20.02.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 20.02.2020 Type Delivered
1c Výkresy 20.02.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 20.02.2020 Type Delivered
1e Plná moc 20.02.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 20.02.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.03.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.04.2020 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 08.06.2020 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 08.06.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 08.06.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 08.06.2020 Type Internal Letter
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.11.2020 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2020 Type Sent document
PUV 18-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku