Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 179-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  179-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  BR1020181010404 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.05.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BR 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 13/00   
(54)  Názov  Chladiaci kompresor obsahujúci ochrannú zostavu pre elektrické spoje 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville SC; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHAPPO Carlos Alberto; Rua Rui Barbosa, 1020, Distrito Industrial, 89219-901 Joinville; BR;
MOREIRA Emerson; Rua Rui Barbosa, 1020, Distrito Industrial, 89219-901 Joinville; BR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3575599 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 179-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 179-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.10.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 20.10.2020 Typ Doručené
1b Opis 20.10.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 20.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.10.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 29.10.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.11.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.01.2021 Typ Odoslané
6 všeobecný referátnik 27.01.2021 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 02.02.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 02.02.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 02.02.2021 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 17.02.2021 Typ Odoslané
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.02.2021 Typ Platba
10 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 24.02.2021 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 01.03.2021 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 01.03.2021 Typ Doručené
12 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 02.03.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.03.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 22.03.2021 Typ Doručené
14 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 23.03.2021 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o zastavení konania 18.06.2021 Typ Odoslané
PUV 179-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 02.03.2021 Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda. Whirlpool S.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.03.2021 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o. Hörmann & Partners s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku