Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 177-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9318 
(21)  Číslo prihlášky  177-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01M 50/20   
(54)  Názov  Odolný prenosný zdroj elektrického napätia k mobilným signalizačným/navigačným svetlám a mobilné signalizačné/navigačné svetlo 
(57)  Anotácia  Odolný prenosný zdroj elektrického napätia k mobilným signalizačným/navigačným svetlám pozostáva z lítiového akumulátora (1) a prúdového/napäťového regulátora (2), ktoré sú uložené v prenosnom vodoodolnom puzdre (3) s držadlom (4). Prenosné vodoodolné puzdro (3) má výstupný konektor (5). Mobilné signalizačné/navigačné svetlo pozostáva z odolného prenosného zdroja (7) elektrického napätia, ktorý je káblom (8) prepojený so svetelným zdrojom (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vrábeľ Milan, Ing.; Gercenova 3, 851 01 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vrábeľ Milan, Ing.; Gercenova 3, 851 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.10.2024 
   Maximálna platnosť do  14.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 177-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 177-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 14.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 14.10.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 14.10.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 14.10.2020 Typ Doručené
1f Sprievodný list 14.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.10.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.10.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.12.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 15.12.2020 Typ Doručené
5a Opis 15.12.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.03.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 16.04.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 16.04.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 16.04.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.08.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.09.2021 Typ Odoslané
PUV 177-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku