Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 176-2020
(11)  Utility Model Number  9175 
(21)  Application Number  176-2020 
(22)  Application Date  14.10.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  26.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  27.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  26.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  10.05.2021 
(51)  International Patent Classification  B62M 6/60   
(54)  Title  Elektrobicykel 
(57)  Abstract  Opísaný je elektrobicykel, ktorý je tvorený bicyklovým rámom (1) so sedlovou časťou (12), riadidlovou časťou (11), prednou rámovou vidlicou (2) a zadnou rámovou vidlicou (4), kde na bočnú časť bicyklového rámu (1) sú rozoberateľne pripevnené dva bočné kryty (82) s riadiacou jednotkou (8), na vrchnú časť bicyklového rámu (1) je pripevnená nosičová podpera (73) a batériový držiak (72) s upevňovacím spojovacím prvkom (74), na ktorý je pripevnený ochranný batériový nosič (71) s batériou (7), ktorá je cez prepojovacie káble (9) prepojená s riadiacou jednotkou (8) a s nabíjacím konektorom (81) na bočnom kryte (82), pričom na zadnú časť bicyklového rámu (1) je pevne pripevnená zadná rámová vidlica (4) s pripevneným elektromotorovým držiakom (61) a stredovým elektromotorom (6) prepojeným s riadiacou jednotkou (8), ktorý je cez kolesový výplet (52) pripevnený na ráfik (51) zadného kolesa (5), pričom na prednú rámovú vidlicu (2) je pevne pripevnený kotúčový unášač (34) s brzdovým kotúčom (38) a predným nábojom (33), na ktorý je rozoberateľne pripevnený kolesový výplet (32) s ráfikom (31) predného kolesa (3) a na bočnú časť prednej rámovej vidlice (2) je pripevnený brzdový držiak (35), na ktorý je pripevnený brzdový adaptér (36) s brzdovým strmeňom (37). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bobák Ľubomír; Okrúhle č.133, 090 42 Okrúhle; SK 
(72)  Inventor(s)  Bobák Ľubomír; Okrúhle č.133, 090 42 Okrúhle; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice 11; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  14.10.2024 
   Utility Model Validity maximum until  14.10.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 176-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 176-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.10.2020 Type Delivered
1a Doklad preukazujúci právo na riešenie 14.10.2020 Type Delivered
1b Plná moc 14.10.2020 Type Delivered
1c Opis 14.10.2020 Type Delivered
1d Anotácia 14.10.2020 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 14.10.2020 Type Delivered
1f Nároky na ochranu 14.10.2020 Type Delivered
1g Výkresy 14.10.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 14.10.2020 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.10.2020 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.10.2020 Type Payment
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.11.2020 Type Internal Letter
6 rešeršná správa 17.12.2020 Type Internal Letter
7 výsledok rešerše 17.12.2020 Type Internal Letter
8 oznámenie o výsledku rešerše 18.12.2020 Type Sent document
9 pokyn na zverejnenie PÚV 17.12.2020 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 29.04.2021 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.05.2021 Type Sent document
PUV 176-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku