Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 176-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9175 
(21)  Číslo prihlášky  176-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  10.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62M 6/60   
(54)  Názov  Elektrobicykel 
(57)  Anotácia  Opísaný je elektrobicykel, ktorý je tvorený bicyklovým rámom (1) so sedlovou časťou (12), riadidlovou časťou (11), prednou rámovou vidlicou (2) a zadnou rámovou vidlicou (4), kde na bočnú časť bicyklového rámu (1) sú rozoberateľne pripevnené dva bočné kryty (82) s riadiacou jednotkou (8), na vrchnú časť bicyklového rámu (1) je pripevnená nosičová podpera (73) a batériový držiak (72) s upevňovacím spojovacím prvkom (74), na ktorý je pripevnený ochranný batériový nosič (71) s batériou (7), ktorá je cez prepojovacie káble (9) prepojená s riadiacou jednotkou (8) a s nabíjacím konektorom (81) na bočnom kryte (82), pričom na zadnú časť bicyklového rámu (1) je pevne pripevnená zadná rámová vidlica (4) s pripevneným elektromotorovým držiakom (61) a stredovým elektromotorom (6) prepojeným s riadiacou jednotkou (8), ktorý je cez kolesový výplet (52) pripevnený na ráfik (51) zadného kolesa (5), pričom na prednú rámovú vidlicu (2) je pevne pripevnený kotúčový unášač (34) s brzdovým kotúčom (38) a predným nábojom (33), na ktorý je rozoberateľne pripevnený kolesový výplet (32) s ráfikom (31) predného kolesa (3) a na bočnú časť prednej rámovej vidlice (2) je pripevnený brzdový držiak (35), na ktorý je pripevnený brzdový adaptér (36) s brzdovým strmeňom (37). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bobák Ľubomír; Okrúhle č.133, 090 42 Okrúhle; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bobák Ľubomír; Okrúhle č.133, 090 42 Okrúhle; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice 11; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.10.2024 
   Maximálna platnosť do  14.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 176-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 176-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.10.2020 Typ Doručené
1a Doklad preukazujúci právo na riešenie 14.10.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 14.10.2020 Typ Doručené
1c Opis 14.10.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 14.10.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 14.10.2020 Typ Doručené
1f Nároky na ochranu 14.10.2020 Typ Doručené
1g Výkresy 14.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.10.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.10.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.10.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.11.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 17.12.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 17.12.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 18.12.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 17.12.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 29.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.05.2021 Typ Odoslané
PUV 176-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku