Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 176-2019
(11)  Utility Model Number  8880 
(21)  Application Number  176-2019 
(22)  Application Date  27.11.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.09.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.04.2020 
(45)  Publication of Registration Date  03.09.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  28.07.2020 
(51)  International Patent Classification  G01B 11/30  G01B 21/30   
(54)  Title  Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu 
(57)  Abstract  Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu je riešený tak, že pozostáva zo základovej dosky (1), do ktorej sú votknuté dve vertikálne vodiace tyče (2), v ktorých je klzne uložené rameno (6). V ramene (6) je voľne uložená trapézová skrutka (3) s polohovacou maticou (4) umiestnenou v kapse ramena (6), pričom pod ramenom (6) má trapézová skrutka (3) aretačnú maticu (5). O rameno (6) z bočných strán sú uchytené bočnice (7) s čapmi (10), v ktorých sú taktiež uložené naklápacie dosky (8). Medzi hornými časťami naklápacích dosiek (8) je uchytená prizma (9) a doraz (11). Naklápacie dosky (8) sú proti bočniciam (7) zaistené naklápacími skrutkami (13). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Moravčíková Jana, Ing., PhD.; Botanická 5686/5, 917 08 Trnava 8; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Šedovič Viliam, Bc.; Trenčianska 81/20-10, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Sobota Róbert, Ing., PhD.; Pečeňady 79, 922 07 Pečeňady; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  27.11.2023 
   Utility Model Validity maximum until  27.11.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2020 04/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2020 09/2020 FG2K
 
PUV 176-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 176-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.11.2019 Type Delivered
1a Opis 27.11.2019 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 27.11.2019 Type Delivered
1c Výkresy 27.11.2019 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 27.11.2019 Type Delivered
1e Plná moc 27.11.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 28.11.2019 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2019 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.12.2019 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 03.02.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 04.02.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 03.02.2020 Type Internal Letter
9 záznam o ukončení konania o PÚV 13.07.2020 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.07.2020 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.08.2020 Type Sent document
PUV 176-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku