Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 176-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8880 
(21)  Číslo prihlášky  176-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 11/30  G01B 21/30   
(54)  Názov  Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu 
(57)  Anotácia  Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu je riešený tak, že pozostáva zo základovej dosky (1), do ktorej sú votknuté dve vertikálne vodiace tyče (2), v ktorých je klzne uložené rameno (6). V ramene (6) je voľne uložená trapézová skrutka (3) s polohovacou maticou (4) umiestnenou v kapse ramena (6), pričom pod ramenom (6) má trapézová skrutka (3) aretačnú maticu (5). O rameno (6) z bočných strán sú uchytené bočnice (7) s čapmi (10), v ktorých sú taktiež uložené naklápacie dosky (8). Medzi hornými časťami naklápacích dosiek (8) je uchytená prizma (9) a doraz (11). Naklápacie dosky (8) sú proti bočniciam (7) zaistené naklápacími skrutkami (13). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Moravčíková Jana, Ing., PhD.; Botanická 5686/5, 917 08 Trnava 8; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Šedovič Viliam, Bc.; Trenčianska 81/20-10, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Sobota Róbert, Ing., PhD.; Pečeňady 79, 922 07 Pečeňady; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.11.2023 
   Maximálna platnosť do  27.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2020 04/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2020 09/2020 FG2K
 
PUV 176-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 176-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 27.11.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.11.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 27.11.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 27.11.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 27.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.11.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.12.2019 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 03.02.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 04.02.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 03.02.2020 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 13.07.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.07.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.08.2020 Typ Odoslané
PUV 176-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku