Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 175-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  175-2020 
(22)  Application Date  13.10.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  A61K 8/00   
(54)  Title  Jednorazové podpazušné lepiace vložky na telo pre zadržiavanie potu 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ulbrich Richard, Ing.; Galaktická 18, 040 12 Košice 12; SK 
(72)  Inventor(s)  Ulbrich Richard, Ing.; Galaktická 18, 040 12 Košice 12; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 175-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 175-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.10.2020 Type Delivered
1a Opis 13.10.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 13.10.2020 Type Delivered
1c Výkresy 13.10.2020 Type Delivered
1d Anotácia 13.10.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 13.10.2020 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.10.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.11.2020 Type Sent document
5 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.01.2021 Type Payment
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.01.2021 Type Delivered
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 29.01.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 29.03.2021 Type Delivered
8a Opis 29.03.2021 Type Delivered
8b Anotácia 29.03.2021 Type Delivered
8c Nároky na ochranu 29.03.2021 Type Delivered
8d Výkresy 29.03.2021 Type Delivered
9 rozhodnutie o zastavení konania 04.05.2021 Type Sent document
PUV 175-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku