Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 175-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  175-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 8/00   
(54)  Názov  Jednorazové podpazušné lepiace vložky na telo pre zadržiavanie potu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ulbrich Richard, Ing.; Galaktická 18, 040 12 Košice 12; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ulbrich Richard, Ing.; Galaktická 18, 040 12 Košice 12; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 175-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 175-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 13.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 13.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 13.10.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 13.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.10.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.10.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.11.2020 Typ Odoslané
5 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.01.2021 Typ Platba
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.01.2021 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 29.01.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 29.03.2021 Typ Doručené
8a Opis 29.03.2021 Typ Doručené
8b Anotácia 29.03.2021 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 29.03.2021 Typ Doručené
8d Výkresy 29.03.2021 Typ Doručené
9 rozhodnutie o zastavení konania 04.05.2021 Typ Odoslané
PUV 175-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku