Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 174-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  174-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C06F 5/00   
(54)  Názov  Ekologický podpaľovač 
(57)  Anotácia  Ekologický podpaľovač využíva návin bavlnenej tkaniny (1) impregnovanej pravým včelím voskom, živicou a jojobovým olejom na drevenú zápalku (2) až po jej sírovú hlavičku (3) tak, aby bolo možné zápalkou (2) škrtnúť o zápalkovú krabičku, a tým zapáliť navinutú impregnovanú tkaninu (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Csáder Michal; Jána Stanislava 7, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Csáder Michal; Jána Stanislava 7, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária SOWA s. r. o.; Beblavého 8, 811 01 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.10.2024 
   Maximálna platnosť do  09.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
 
PUV 174-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 174-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 09.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 09.10.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 09.10.2020 Typ Doručené
1e Osvedčovacia doložka 09.10.2020 Typ Doručené
1f Plná moc 09.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.10.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.10.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.10.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 30.11.2020 Typ Doručené
5a Anotácia 30.11.2020 Typ Doručené
5b Obrázok k anotácii 30.11.2020 Typ Doručené
5c Opis 30.11.2020 Typ Doručené
5d Nároky na ochranu 30.11.2020 Typ Doručené
5e Výkresy 30.11.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.12.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 18.12.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 18.12.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 18.12.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 18.12.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.05.2021 Typ Interné listy
PUV 174-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku