Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 174-2015
(11)  Utility Model Number  7597 
(21)  Application Number  174-2015 
(22)  Application Date  15.10.2015 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.11.2016 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  01.06.2016 
(45)  Publication of Registration Date  02.11.2016 
(47)  Date of registration and making available to the public  05.10.2016 
(51)  International Patent Classification  B25J 9/18  B65G 59/10   
(54)  Title  Spôsob snímania a manipulácie s výrobkom pomocou 3D integrovaného senzorického zariadenia 
(57)  Abstract  Opísaný je spôsob snímania a manipulácie s výrobkom pomocou 3D integrovaného senzorického zariadenia, kde najprv prípravná časť s kamerovým systémom na báze stereovízie sníma 3D pracovný priestor a náhodne uložený výrobok v 3D pracovnom priestore, z ktorého sa následne prenášajú informácie do realizačného systému, ktorý vytvorí 3D model výrobku, z ktorého sa následne prenášajú informácie do vyhľadávacieho systému, ktorý vyhľadá a určí miesto prichytenia výrobku, z ktorého sa následne prenášajú informácie do robotickomanipulačného systému, ktorý najprv prichytí výrobok, potom natočí výrobok a nakoniec presunie a uloží výrobok do požadovanej polohy a požadovaného priestoru. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Liguš Ján, Ing.; Bodružal 28;
Ligušová Jana, Ing., PhD.; Lomená 39, 044 13 Valaliky; SK 
(72)  Inventor(s)  Liguš Ján, Ing.; Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana; SK;
Ligušová Jana, Ing., PhD.; Lomená 37, 044 13 Valaliky; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  15.10.2025 
   Utility Model Validity maximum until  15.10.2025 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.06.2016 6/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.11.2016 11/2016 FG2K
3 Licenčné zmluvy 01.12.2016 12/2016 QB2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 ND2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 10.11.2022 21/2022 ND2K
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 35403968 1 KYBERNETES s.r.o. výlučná 16.11.2016 platná
 
PUV 174-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.10.2015 33,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 20.10.2015 17,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 03.03.2019 150,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 09.10.2022 300,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 174-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.10.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 19.10.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Licenčná zmluva 19.10.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.10.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 19.10.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 19.10.2015 Type Delivered
Opis 19.10.2015 Type Delivered
Plná moc 19.10.2015 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 19.10.2015 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.10.2015 Type Payment
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.10.2015 Type Payment
všeobecný referátnik 03.11.2015 Type Sent document
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.11.2015 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 23.11.2015 Type Delivered
Anotácia 23.11.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 23.11.2015 Type Delivered
Opis 23.11.2015 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.12.2015 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 27.01.2016 Type Delivered
Anotácia 27.01.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 27.01.2016 Type Delivered
Opis 27.01.2016 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.02.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 10.02.2016 Type Delivered
Anotácia 10.02.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 10.02.2016 Type Delivered
Opis 10.02.2016 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.02.2016 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 21.03.2016 Type Internal Letter
rešeršná správa 21.03.2016 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 24.03.2016 Type Sent document
výsledok rešerše 24.03.2016 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.09.2016 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 26.09.2016 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.11.2016 Type Sent document
oznámenie o zápise licencie 18.11.2016 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.03.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 05.03.2019 Type Payment
predĺženie doby platnosti ÚV 13.03.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 19.04.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 23.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 12.10.2022 Type Sent document
PUV 174-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku