Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 171-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9242 
(21)  Číslo prihlášky  171-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16H 49/00  H02K 7/116  H02K 1/27   
(54)  Názov  Generátor vĺn harmonických prevodoviek so vstupom na paralelné pripojenie statora motora 
(57)  Anotácia  Generátor vĺn harmonických prevodoviek so vstupom na paralelné pripojenie statora motora, zložený z eliptického hriadeľa s integrovanou vonkajšou eliptickou vačkou, nalisovaného jedného alebo dvoch pružných guľkových ložísk a permanentných magnetov, má k vnútornej valcovej ploche (11a) eliptického hriadeľa, integrovanej v osi eliptického hriadeľa (1) generátora vĺn, pripojené permanentné magnety (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tkáč Peter, Ing.; Havanská 2563/5, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tkáč Peter, Ing.; Havanská 2563/5, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Maximálna platnosť do  24.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 171-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 171-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 24.11.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 24.11.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 24.11.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 24.11.2019 Typ Doručené
1e Opis 24.11.2019 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 24.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.11.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 27.11.2019 Typ Platba
4 Oznámenie 26.11.2019 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.05.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 16.07.2020 Typ Doručené
6a Anotácia 16.07.2020 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 16.07.2020 Typ Doručené
6c Obrázok k anotácii 16.07.2020 Typ Doručené
6d Opis 16.07.2020 Typ Doručené
6e Opis 16.07.2020 Typ Doručené
6f Výkresy 16.07.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.10.2020 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 17.02.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 17.02.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 17.02.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.06.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 171-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku