Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 170-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  170-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.11.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 3/00   
(54)  Názov  Systém a spôsob vývozu odpadových vôd zachytených v žumpách 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rusin Ján, Ing.; Partizánska 680/1, 058 01 Poprad 1; SK;
Lauko Marián; Medzi vodami 607/5, 949 05 Nitra 5; SK;
Kukučka Martin; Damborského 7, 949 05 Nitra 5; SK;
Lednár Andrej; Langsfeldova 22, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rusin Ján, Ing.; Partizánska 680/1, 058 01 Poprad 1; SK;
Lauko Marián; Medzi vodami 607/5, 949 05 Nitra 5; SK;
Kukučka Martin; Damborského 7, 949 05 Nitra 5; SK;
Lednár Andrej; Langsfeldova 22, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Regina - PATEZNA; Plzenská 15, 040 11 Košice-Západ; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 170-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 170-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 15.11.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 15.11.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 15.11.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 15.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.11.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.11.2021 Typ Platba
PUV 170-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku