Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 169-2021
(11)  Utility Model Number  9603 
(21)  Application Number  169-2021 
(22)  Application Date  10.11.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  12.10.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  15.06.2022 
(45)  Publication of Registration Date  12.10.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  21.09.2022 
(51)  International Patent Classification  H02K 7/04   
(54)  Title  Zariadenie a spôsob na zmenu polohy ťažiska rotujúcich dielov vo vibračných motoroch 
(57)  Abstract  Zariadenie na zmenu polohy ťažiska rotujúcich dielov vo vibračných motoroch obsahuje minimálne jedno regulovateľné závažie (4a) prichytené k hriadeľu (10) rotačnej zostavy, ktoré nahrádzajú jeden alebo viac rotujúcich kotúčov ( 2), závažie (4a) je k hriadeľu (10) prichytené cez vedenie závažia (7a) na prenos rotujúcej sily na regulovateľné závažie (4a), pričom toto prichytenie má vôľu na pohyb závažia (4a) po vedení závažia (7a), a regulovateľné závažie (4a) je spojené s ovládacím prvkom (1) na zmenu ich vzájomnej polohy. Ovládací prvok (1) môže byť voliteľne napojený na riadiacu jednotku (9). Spôsob na zmenu polohy ťažiska rotujúcich dielov vo vibračných motoroch je taký, že po zapnutí rotačnej zostavy a po dosiahnutí nominálnych otáčok na jej vopred nastavený výkon ovládací prvok (1) spojený s regulovateľným závažím (4a) regulovane zmení ich vzájomnú polohu, následne sa zmení poloha ťažiska (3) rotačnej zostavy na plynulý nábeh zariadenia do nastavenej pracovnej amplitúdy. Pred vypnutím rotačnej zostavy ovládací prvok (1) spojený s regulovateľným závažím (4a) regulovane zmení ich vzájomnú polohu, následne sa ťažisko (3) presunie do stredu osi rotácie rotačnej zostavy na stabilizáciu jej dobehu, a potom sa rotačná zostava vypne. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Zajiček Peter; Bernolákova 245/5, Šurany;
Tököly František; Školská 1033/1, Šurany;
Riška Jozef, Ing.; Levická 566/45, Šurany 
(72)  Inventor(s)  Zajiček Peter; Bernolákova 245/5, Šurany;
Tököly František; Školská 1033/1, Šurany;
Riška Jozef, Ing.; Levická 566/45, Šurany 
(74)  Attorney(s)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  10.11.2025 
   Utility Model Validity maximum until  10.11.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.10.2022 19/2022 FG2K
 
PUV 169-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.11.2021 17,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 169-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.11.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 10.11.2021 Type Delivered
Nároky na ochranu 10.11.2021 Type Delivered
Obrázok k anotácii 10.11.2021 Type Delivered
Opis 10.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 10.11.2021 Type Delivered
Sprievodný list 10.11.2021 Type Delivered
Výkresy 10.11.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.11.2021 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.11.2021 Type Payment
Doplnenie materiálov 15.11.2021 Type Delivered
Plná moc 15.11.2021 Type Delivered
Plná moc 15.11.2021 Type Delivered
Plná moc 15.11.2021 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.01.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 31.01.2022 Type Delivered
Anotácia 31.01.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 31.01.2022 Type Delivered
Opis 31.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 31.01.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 16.05.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.10.2022 Type Sent document
PUV 169-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku