Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 169-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  169-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.11.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  15.06.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 7/04   
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob na zmenu polohy ťažiska rotujúcich dielov vo vibračných motoroch 
(57)  Anotácia  Zariadenie na zmenu polohy ťažiska rotujúcich dielov vo vibračných motoroch obsahuje minimálne jedno regulovateľné závažie (4a) prichytené k hriadeľu (10) rotačnej zostavy, ktoré nahrádzajú jeden alebo viac rotujúcich kotúčov ( 2), závažie (4a) je k hriadeľu (10) prichytené cez vedenie závažia (7a) na prenos rotujúcej sily na regulovateľné závažie (4a), pričom toto prichytenie má vôľu na pohyb závažia (4a) po vedení závažia (7a), a regulovateľné závažie (4a) je spojené s ovládacím prvkom (1) na zmenu ich vzájomnej polohy. Ovládací prvok (1) môže byť voliteľne napojený na riadiacu jednotku (9). Spôsob na zmenu polohy ťažiska rotujúcich dielov vo vibračných motoroch je taký, že po zapnutí rotačnej zostavy a po dosiahnutí nominálnych otáčok na jej vopred nastavený výkon ovládací prvok (1) spojený s regulovateľným závažím (4a) regulovane zmení ich vzájomnú polohu, následne sa zmení poloha ťažiska (3) rotačnej zostavy na plynulý nábeh zariadenia do nastavenej pracovnej amplitúdy. Pred vypnutím rotačnej zostavy ovládací prvok (1) spojený s regulovateľným závažím (4a) regulovane zmení ich vzájomnú polohu, následne sa ťažisko (3) presunie do stredu osi rotácie rotačnej zostavy na stabilizáciu jej dobehu, a potom sa rotačná zostava vypne. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zajiček Peter; Bernolákova 245/5, Šurany;
Tököly František; Školská 1033/1, Šurany;
Riška Jozef, Ing.; Levická 566/45, Šurany 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zajiček Peter; Bernolákova 245/5, Šurany;
Tököly František; Školská 1033/1, Šurany;
Riška Jozef, Ing.; Levická 566/45, Šurany 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.11.2025 
   Maximálna platnosť do  10.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 BA2K
 
PUV 169-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.11.2021 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 169-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 10.11.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 10.11.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 10.11.2021 Typ Doručené
Opis 10.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 10.11.2021 Typ Doručené
Výkresy 10.11.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.11.2021 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.11.2021 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2021 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.01.2022 Typ Doručené
Anotácia 31.01.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 31.01.2022 Typ Doručené
Opis 31.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 16.05.2022 Typ Odoslané
PUV 169-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku