Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 168-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  168-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 2/00   
(54)  Názov  DEZINFEKČNÁ RAMPA 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bukoven Marian, Ing.; Segnáre 17, 841 03 Bratislava-Lamač; SK;
Tkáč Róbert; Trnavská cesta 58, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bukoven Marian, Ing.; Segnáre 17, 841 03 Bratislava-Lamač; SK;
Tkáč Róbert; Trnavská cesta 58, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 168-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 168-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.10.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 02.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.10.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.10.2020 Typ Platba
4 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 09.10.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.10.2020 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.10.2020 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o zastavení konania 22.01.2021 Typ Odoslané
PUV 168-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku