Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 167-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9225 
(21)  Číslo prihlášky  167-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16H 49/00  H02K 7/10   
(54)  Názov  Inteligentný generátor vĺn pre harmonické prevodovky typu Flat  
(57)  Anotácia  Inteligentný generátor vĺn pre harmonické prevodovky typu Flat je zložený zo statora (3) motora, pevne uloženého na nosiči (1) generátora vĺn, a rotora (4) motora, pevne uloženého vnútri eliptického hriadeľa (2) generátora vĺn, s integrovaným krúžkom (10) klietky pružného ložiska, na jeho vonkajšom priemere, a s nalisovaným pružným guľkovým ložiskom (9) na jeho integrovanej vonkajšej eliptickej vačke (8), pričom eliptický hriadeľ (2) generátora vĺn je valivým uložením, cez ložisko (6) s obojstranným tesnením, viazaný na nosič (1) generátora vĺn a valivým uložením, cez ložisko (7) s obojstranným tesnením, viazaný na spojku (5) generátora vĺn, ktorá je pevným spojením pripojená k nosiču (1) generátora vĺn. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tkáč Peter, Ing.; Havanská 2563/5, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tkáč Peter, Ing.; Havanská 2563/5, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.11.2023 
   Maximálna platnosť do  12.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 167-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 167-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 12.11.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 12.11.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 12.11.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 12.11.2019 Typ Doručené
1e Opis 12.11.2019 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 12.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.11.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.11.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.05.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.05.2020 Typ Doručené
5a Anotácia 19.05.2020 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 19.05.2020 Typ Doručené
5c Obrázok k anotácii 19.05.2020 Typ Doručené
5d Opis 19.05.2020 Typ Doručené
5e Opis 19.05.2020 Typ Doručené
5f Výkresy 19.05.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.09.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 31.01.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 08.02.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.02.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 08.02.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.06.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Typ Odoslané
PUV 167-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku