Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 165-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  165-2020 
(22)  Application Date  30.09.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  D06M 10/00  D06M 101/10  A01M 1/00   
(54)  Title  Použitie úpravy ovčej vlny alebo výrobkov s jej obsahom na ničenie škodlivého hmyzu 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Porubská Mária, doc. Ing., PhD.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK;
Weissabel Róbert, Ing.; Bošániho 3140/17, 841 01 Bratislava 42; SK;
Porubský Ivan, Ing.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK;
Porubský Juraj, Mgr.; Mostná 221/20, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Porubská Mária, doc. Ing., PhD.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK;
Weissabel Róbert, Ing.; Bošániho 3140/17, 841 01 Bratislava 42; SK;
Porubský Ivan, Ing.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK;
Porubský Juraj, Mgr.; Mostná 221/20, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 165-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 165-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.09.2020 Type Delivered
1a Sprievodný list 30.09.2020 Type Delivered
1b Opis 30.09.2020 Type Delivered
1c Plná moc 30.09.2020 Type Delivered
1d Plná moc 30.09.2020 Type Delivered
1e Plná moc 30.09.2020 Type Delivered
1f Plná moc 30.09.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 02.10.2020 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.10.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.10.2020 Type Sent document
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.12.2020 Type Delivered
5a Sprievodný list 18.12.2020 Type Delivered
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 05.01.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 29.01.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 29.01.2021 Type Delivered
7b Nároky na ochranu 29.01.2021 Type Delivered
7c Opis 29.01.2021 Type Delivered
7d Anotácia 29.01.2021 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.02.2021 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 24.03.2021 Type Delivered
9a Sprievodný list 24.03.2021 Type Delivered
9b Nároky na ochranu 24.03.2021 Type Delivered
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.03.2021 Type Internal Letter
12 výsledok rešerše 09.04.2021 Type Internal Letter
13 oznámenie o výsledku rešerše 12.04.2021 Type Sent document
14 Žiadosť inde neuvedená 14.04.2021 Type Delivered
14a Sprievodný list 14.04.2021 Type Delivered
15 Žiadosť o zastavenie konania 26.04.2021 Type Delivered
15a Sprievodný list 26.04.2021 Type Delivered
16 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 04.05.2021 Type Sent document
PUV 165-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku