Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 165-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  165-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06M 10/00  D06M 101/10  A01M 1/00   
(54)  Názov  Použitie úpravy ovčej vlny alebo výrobkov s jej obsahom na ničenie škodlivého hmyzu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Porubská Mária, doc. Ing., PhD.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK;
Weissabel Róbert, Ing.; Bošániho 3140/17, 841 01 Bratislava 42; SK;
Porubský Ivan, Ing.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK;
Porubský Juraj, Mgr.; Mostná 221/20, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Porubská Mária, doc. Ing., PhD.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK;
Weissabel Róbert, Ing.; Bošániho 3140/17, 841 01 Bratislava 42; SK;
Porubský Ivan, Ing.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK;
Porubský Juraj, Mgr.; Mostná 221/20, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 165-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 165-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.09.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 30.09.2020 Typ Doručené
1b Opis 30.09.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 30.09.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 30.09.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 30.09.2020 Typ Doručené
1f Plná moc 30.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.10.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.10.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.10.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.12.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 18.12.2020 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 05.01.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 29.01.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 29.01.2021 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 29.01.2021 Typ Doručené
7c Opis 29.01.2021 Typ Doručené
7d Anotácia 29.01.2021 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.02.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 24.03.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 24.03.2021 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.03.2021 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 08.04.2021 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 09.04.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 12.04.2021 Typ Odoslané
14 Žiadosť inde neuvedená 14.04.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 14.04.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o zastavenie konania 26.04.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 26.04.2021 Typ Doručené
16 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 04.05.2021 Typ Odoslané
PUV 165-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku