Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 164-2019
(11)  Utility Model Number  9222 
(21)  Application Number  164-2019 
(22)  Application Date  10.11.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  14.07.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  10.03.2021 
(45)  Publication of Registration Date  14.07.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  15.06.2021 
(51)  International Patent Classification  F16H 49/00  H02K 7/10   
(54)  Title  Inteligentný generátor vĺn pre harmonické prevodovky typu Flat verzie Heavy duty 
(57)  Abstract  Inteligentný generátor vĺn pre harmonické prevodovky typu Flat verzie Heavy duty je zložený zo statora (3) motora, pevne uloženého na nosiči (1) generátora vĺn, a rotora (4) motora, pevne uloženého vnútri eliptického hriadeľa (2) generátora vĺn s nalisovaným pružným guľkovým ložiskom (10), nasunutým dištančným krúžkom (11) a nalisovaným pružným guľkovým ložiskom (9) na jeho integrovanej vonkajšej eliptickej vačke (8), pričom eliptický hriadeľ (2) generátora vĺn je valivým uložením, cez ložisko (6) s obojstranným tesnením, viazaný na nosič (1) generátora vĺn a valivým uložením, cez ložisko (7) s obojstranným tesnením, viazaný na spojku (5) generátora vĺn, ktorá je pevným spojením pripojená k nosiču (1) generátora vĺn. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Tkáč Peter, Ing.; Havanská 2563/5, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK 
(72)  Inventor(s)  Tkáč Peter, Ing.; Havanská 2563/5, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  10.11.2023 
   Utility Model Validity maximum until  10.11.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 164-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 164-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.11.2019 Type Delivered
1a Opis 10.11.2019 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 10.11.2019 Type Delivered
1c Výkresy 10.11.2019 Type Delivered
1d Anotácia 10.11.2019 Type Delivered
1e Opis 10.11.2019 Type Delivered
1f Obrázok k anotácii 10.11.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 11.11.2019 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.11.2019 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.05.2020 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 19.05.2020 Type Delivered
5a Anotácia 19.05.2020 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 19.05.2020 Type Delivered
5c Výkresy 19.05.2020 Type Delivered
5d Obrázok k anotácii 19.05.2020 Type Delivered
5e Opis 19.05.2020 Type Delivered
5f Opis 19.05.2020 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.09.2020 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 31.01.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 10.02.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 10.02.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 10.02.2021 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.06.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.07.2021 Type Sent document
PUV 164-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku