Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 163-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  163-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23B 60/02  F24B 1/193  A01G 13/06  F23B 20/00   
(54)  Názov  Opakovane použiteľné prenosné ohnisko na spaľovanie zhutneného paliva 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Víchová Kamila, Ing., PhD.; Slivková 2650/10, 821 05 Bratislava; SK;
Kovačková Zuzana, Ing.; Koceľova 15 , 036 01 Martin; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Víchová Kamila, Ing., PhD.; Slivková 2650/10, 821 05 Bratislava; SK;
Kovačková Zuzana, Ing.; Koceľova 15 , 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 163-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 163-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 08.11.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 08.11.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 08.11.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 08.11.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 08.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.11.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.11.2019 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.11.2019 Typ Platba
6 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 13.02.2020 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o určení splnomocnenca na doručovanie 23.04.2020 Typ Odoslané
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.04.2020 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 11.06.2020 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 11.06.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 12.06.2020 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 11.06.2020 Typ Interné listy
PUV 163-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku