Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 162-2021
(11)  Utility Model Number  9658 
(21)  Application Number  162-2021 
(22)  Application Date  27.10.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  07.12.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  10.08.2022 
(45)  Publication of Registration Date  07.12.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  21.11.2022 
(51)  International Patent Classification  A61N 1/16   
(54)  Title  Zariadenie na ovplyvnenie geopatogénnych zón a patogénnych zón 
(57)  Abstract  Zariadenie na zníženie vplyvu geopatogénnych zón a patogénnych zón obsahuje aspoň jednu prijímaciu anténu (2) na príjem geopatogénnych a patogénnych vĺn, aspoň jednu vysielaciu anténu (1), ktorá je vysokofrekvenčná, pričom prijímacia anténa (2) a vysielacia anténa (1) sú zhotovené z vodivého materiálu a majú tvar špirál alebo cievok, ktoré sú vinuté na jednej strane jedným smerom a na druhej strane opačným smerom a sú prepojené s usmerňovačmi energie (4), ktorými sú polovodičové diódy cez uchovávací prvok (3), ktorým je kondenzátor na uchovanie energie a uvoľnenie energie, pričom tvoria elektrický obvod. Prijímacia anténa (2) a vysielacia anténa (1), ktoré majú tvar cievok, môžu byť formované do rúrkového tvaru. Prijímacia anténa (2) a vysielacia anténa (1) môžu byť spojené do jednej antény. K usmerňovačom energie (4) a k uchovávaciemu prvku (3) môže byť pripojených viac prijímacích antén (2) a vysielacích antén (1) rovnakého alebo rozdielneho počtu. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ivančík Ľubomír; Mierová 432/2B, Špačince 
(72)  Inventor(s)  Ivančík Ľubomír; Mierová 432/2B, Špačince 
(74)  Attorney(s)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  27.10.2025 
   Utility Model Validity maximum until  27.10.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.08.2022 15/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.12.2022 23/2022 FG2K
 
PUV 162-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.10.2021 17,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 162-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.10.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 27.10.2021 Type Delivered
Nároky na ochranu 27.10.2021 Type Delivered
Obrázok k anotácii 27.10.2021 Type Delivered
Opis 27.10.2021 Type Delivered
Plná moc 27.10.2021 Type Delivered
Sprievodný list 27.10.2021 Type Delivered
Výkresy 27.10.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 28.10.2021 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.11.2021 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.12.2021 Type Internal Letter
správa o prieskume vecné chyby 10.02.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 10.03.2022 Type Delivered
Anotácia 10.03.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 10.03.2022 Type Delivered
Opis 10.03.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 10.03.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 10.03.2022 Type Delivered
Sprievodný list 10.03.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.06.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.06.2022 Type Delivered
Anotácia 13.06.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 13.06.2022 Type Delivered
Opis 13.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 13.06.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 15.07.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.12.2022 Type Sent document
PUV 162-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku