Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 161-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  161-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47K 3/26  A47K 4/00  A47K 1/10  A61H 35/00   
(54)  Názov  Sedačka do vane na vykonávanie hygienických postupov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kondraťuk Alexander, Ing.; Pod Šípkom 1155/12, 958 06 Partizánske 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kondraťuk Alexander, Ing.; Pod Šípkom 1155/12, 958 06 Partizánske 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 161-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 161-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 06.11.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 06.11.2019 Typ Doručené
1c Anotácia 06.11.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 06.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.11.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.11.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.01.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 18.02.2020 Typ Doručené
5a Opis 18.02.2020 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 18.02.2020 Typ Doručené
5c Anotácia 18.02.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.04.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 05.06.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 05.06.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 05.06.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 05.06.2020 Typ Interné listy
PUV 161-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku