Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 159-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  159-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E03C 1/00   
(54)  Názov  Zariadenie na použitie odpadovej vody vo WC nádržkách a spôsob použitia 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hronec Richard, Ing.; Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hronec Richard, Ing.; Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 159-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 159-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 25.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 25.10.2021 Typ Doručené
1c Opis 25.10.2021 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 25.10.2021 Typ Doručené
1e Anotácia 25.10.2021 Typ Doručené
1f Výkresy 25.10.2021 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 25.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.10.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.11.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.11.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 25.11.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.11.2021 Typ Interné listy
PUV 159-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku