Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 158-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  158-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 1/00   
(54)  Názov  Rekuperátor sivej vody 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Majer Peter; 366, 935 22 Kozárovce; SK;
Tvrdoň Patrik; 377, 935 22 Kozárovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Majer Peter; 366, 935 22 Kozárovce; SK;
Tvrdoň Patrik; 377, 935 22 Kozárovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 158-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 158-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 18.09.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 18.09.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 18.09.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 18.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.09.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.09.2020 Typ Platba
4 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 09.10.2020 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o určení splnomocnenca na doručovanie 12.01.2021 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.01.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 12.03.2021 Typ Doručené
7a Opis 12.03.2021 Typ Doručené
7b Výkresy 12.03.2021 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.04.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 24.05.2021 Typ Doručené
9a Opis 24.05.2021 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 24.05.2021 Typ Doručené
9c Výkresy 24.05.2021 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.06.2021 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zastavení konania 05.10.2021 Typ Odoslané
PUV 158-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku