Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 156-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  156-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 19/06   
(54)  Názov  Bezpečnostný systém manipulátora 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kučera Erik, Ing., PhD.; Nitrianska 2528/49, 920 01 Hlohovec 1; SK;
Haffner Oto, Ing., PhD.; D. Jurkoviča 40, 920 03 Hlohovec 3; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 156-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 156-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 17.09.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.09.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 17.09.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 17.09.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 17.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.09.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 29.09.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.10.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 21.03.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 21.03.2021 Typ Doručené
6b Opis 21.03.2021 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 21.03.2021 Typ Doručené
6d Anotácia 21.03.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.05.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 18.10.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 19.10.2021 Typ Odoslané
PUV 156-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku