Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 155-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9148 
(21)  Číslo prihlášky  155-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A41D 7/00  B63C 9/00   
(54)  Názov  Prostriedok na záchranu plavcov aj neplavcov 
(57)  Anotácia  Prostriedok na záchranu plavcov aj neplavcov je tvorený plavkami (0), ktoré majú v zadnej časti plaviek v oblasti pása vyhotovenú tlakovú nádobku (2) naplnenú vzduchom s nafukovacím vankúšom (3), na ktorom je pripevnený ventil (4), a celý tento systém je uložený vo vaku so suchým zipsom (1). Systém je vhodný na pánsky typ plaviek (0), ako aj na spodný diel dámskych plaviek uložený v rovnakej zadnej vrchnej časti pása plaviek (0). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sedlák Miloš, JUDr.; Sídlisko duklianskych hrdinov 3981/2, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sedlák Miloš, JUDr.; Sídlisko duklianskych hrdinov 3981/2, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.09.2024 
   Maximálna platnosť do  17.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 155-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 155-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 17.09.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 17.09.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 17.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.09.2020 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 17.09.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 22.09.2020 Typ Doručené
5 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.09.2020 Typ Platba
6 Odpoveď na správu úradu 24.09.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.10.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 14.10.2020 Typ Doručené
8a Opis 14.10.2020 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 21.10.2020 Typ Doručené
9a Opis 21.10.2020 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 21.10.2020 Typ Doručené
9c Anotácia 21.10.2020 Typ Doručené
9d Obrázok k anotácii 21.10.2020 Typ Doručené
9e Výkresy 21.10.2020 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.10.2020 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 05.11.2020 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 05.11.2020 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 05.11.2020 Typ Interné listy
15 Oznámenie inde neuvedené 10.11.2020 Typ Doručené
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.04.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 155-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku