Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 154-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9189 
(21)  Číslo prihlášky  154-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01B 51/02  A01B 69/00  A01B 79/00  A01D 42/04  F24S 20/00   
(54)  Názov  Robotizované zariadenie na pestovanie plodín s fotovoltickým napájaním a batériou 
(57)  Anotácia  Robotizované zariadenie na pestovanie plodín s fotovoltickými panelmi (1) a batériou (2) s uplatnením v poľnohospodárstve má vodorovnú konštrukciu (3), osadenú fotovoltickými panelmi (1), pod ktorými sú uložené batérie (2). Vodorovná konštrukcia (3) je umiestnená na podvozkoch (5) s nezávisle riadenými motormi v kolesách (6) na lineárny pohyb a po nej sa pohybuje držiak (4) náradia, ktorého automatický lineárny pohyb v smere dopredu, dozadu a v smeroch doprava a doľava zabezpečuje naprogramovaná riadiaca jednotka (7) v súčinnosti s bezpečnostnými senzormi (8) na zabezpečenie zastavenia stroja v prípade nebezpečenstva úrazu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Demko Róbert, Ing.; Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina 15; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Demko Róbert, Ing.; Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina 15; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.09.2024 
   Maximálna platnosť do  11.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 154-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 154-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.09.2020 Typ Doručené
1a Anotácia 11.09.2020 Typ Doručené
1b Opis 11.09.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 11.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.09.2020 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 14.09.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 24.09.2020 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.09.2020 Typ Odoslané
6 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.09.2020 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.10.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 19.10.2020 Typ Doručené
8a Opis 19.10.2020 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 19.10.2020 Typ Doručené
8c Výkresy 19.10.2020 Typ Doručené
8d Anotácia 19.10.2020 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.10.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 17.12.2020 Typ Doručené
10a Opis 17.12.2020 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 17.12.2020 Typ Doručené
10c Výkresy 17.12.2020 Typ Doručené
10d Anotácia 17.12.2020 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.12.2020 Typ Interné listy
13 Doplnenie materiálov 14.01.2021 Typ Doručené
13a Nároky na ochranu 14.01.2021 Typ Doručené
14 výsledok rešerše 15.01.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o výsledku rešerše 15.01.2021 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie PÚV 15.01.2021 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.05.2021 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 154-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku