Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 152-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9283 
(21)  Číslo prihlášky  152-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21V 21/088   
(54)  Názov  Univerzálny držiak káblov vianočného osvetlenia  
(57)  Anotácia  Držiaky káblov s rozdielnymi priemermi pozostávajú z tela držiaka – vidlice (1) pravidelného a nepravidelného tvaru s nábehovými plochami (2) na prichytenie držiakov na valcovité predmety. Po obvode hlavných vidlíc je zapustená sústava vidlíc (3a, 3b, 3c) s nábehovými plochami, ktoré slúžia na zasunutie káblov s príslušným priemerom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Piaček František; Michal na Ostrove 394, 930 35 Michal na Ostrove; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Piaček František; Michal na Ostrove 394, 930 35 Michal na Ostrove; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.09.2024 
   Maximálna platnosť do  03.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 152-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 152-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 03.09.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 03.09.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 03.09.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 03.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.09.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.09.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.10.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 11.11.2020 Typ Doručené
5a Opis 11.11.2020 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 11.11.2020 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 11.03.2021 Typ Doručené
6a Anotácia 11.03.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 11.03.2021 Typ Doručené
6c Obrázok k anotácii 11.03.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.03.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 06.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 06.04.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 06.04.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.07.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.08.2021 Typ Odoslané
PUV 152-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku