Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 152-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9116 
(21)  Číslo prihlášky  152-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.06.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.04.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  17.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61H 99/00  A61M 21/00  E04H 1/12   
(54)  Názov  Relaxačná pyramída 
(57)  Anotácia  Relaxačná pyramída je tvorená základňou (l) a aspoň tromi plnými alebo dutými stenami (2) zbiehajúcimi sa do vnútorného vrcholu (3), pričom každá zo stien (2) zviera so základňou uhol (α) s veľkosťou v rozmedzí od 50 do 55 stupňov. Základňa (l) má geometrický tvar štvorca alebo rovnoramenného trojuholníka. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zach Jan, Ing.; Svatopluka Čecha 2462/6, 695 01 Hodonín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zach Jan, Ing.; Svatopluka Čecha 2462/6, 695 01 Hodonín; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.06.2024 
   Maximálna platnosť do  23.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.04.2021 07/2021 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 16.09.2021 17/2021 ND2K
 
PUV 152-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 152-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.06.2017 Typ Doručené
1a Opis 23.06.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 23.06.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 23.06.2017 Typ Doručené
1d Doplnenie materiálov 23.06.2017 Typ Doručené
1e Doplnenie materiálov 23.06.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.07.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.07.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.12.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 06.02.2018 Typ Doručené
5a Opis 06.02.2018 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 06.02.2018 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.02.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 19.04.2018 Typ Doručené
7a Opis 19.04.2018 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 19.04.2018 Typ Doručené
7c Anotácia 19.04.2018 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.06.2018 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 12.07.2018 Typ Doručené
9a Anotácia 12.07.2018 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 12.07.2018 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.2018 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 20.09.2018 Typ Doručené
11a Nároky na ochranu 20.09.2018 Typ Doručené
11b Anotácia 20.09.2018 Typ Doručené
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.09.2018 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 11.10.2018 Typ Doručené
13a Nároky na ochranu 11.10.2018 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.10.2018 Typ Interné listy
15 Odpoveď na správu úradu 25.10.2018 Typ Doručené
15a Nároky na ochranu 25.10.2018 Typ Doručené
16 rešeršná správa 07.11.2018 Typ Interné listy
17 výsledok rešerše 09.11.2018 Typ Interné listy
18 oznámenie o výsledku rešerše 09.11.2018 Typ Odoslané
19 pokyn na zverejnenie PÚV 08.11.2018 Typ Interné listy
20 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.12.2018 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 15.02.2019 Typ Doručené
21a Opis 15.02.2019 Typ Doručené
21b Nároky na ochranu 15.02.2019 Typ Doručené
22 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.01.2020 Typ Odoslané
23 výzva na doplnenie identifikátora osoby 21.01.2020 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 31.01.2020 Typ Doručené
24a Opis 31.01.2020 Typ Doručené
24b Nároky na ochranu 31.01.2020 Typ Doručené
26 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.04.2020 Typ Odoslané
27 výzva na doplnenie identifikátora osoby 29.04.2020 Typ Odoslané
28 Odpoveď na správu úradu 22.06.2020 Typ Doručené
28a Opis 22.06.2020 Typ Doručené
28b Nároky na ochranu 22.06.2020 Typ Doručené
29 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.06.2020 Typ Odoslané
30 výzva na doplnenie identifikátora osoby 26.06.2020 Typ Odoslané
31 Odpoveď na správu úradu 15.07.2020 Typ Doručené
31a Opis 15.07.2020 Typ Doručené
31b Nároky na ochranu 15.07.2020 Typ Doručené
31c Výkresy 15.07.2020 Typ Doručené
32 Odpoveď na správu úradu 19.08.2020 Typ Doručené
32a Opis 19.08.2020 Typ Doručené
32b Nároky na ochranu 19.08.2020 Typ Doručené
32c Výkresy 19.08.2020 Typ Doručené
33 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.08.2020 Typ Interné listy
34 rešeršná správa 16.10.2020 Typ Interné listy
35 výsledok rešerše 16.10.2020 Typ Interné listy
36 oznámenie o výsledku rešerše 19.10.2020 Typ Odoslané
37 pokyn na zverejnenie PÚV 19.10.2020 Typ Interné listy
38 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.03.2021 Typ Interné listy
39 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.04.2021 Typ Odoslané
40 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 09.06.2021 Typ Platba
41 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.08.2021 Typ Doručené
41a Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
42 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 24.08.2021 Typ Doručené
43 opätovne odoslaný list 24.08.2021 Typ Odoslané
44 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 30.08.2021 Typ Odoslané
45 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 07.09.2021 Typ Platba
46 predĺženie doby platnosti ÚV 08.09.2021 Typ Odoslané
PUV 152-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku