Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 151-2020
(11)  Utility Model Number  9141 
(21)  Application Number  151-2020 
(22)  Application Date  02.09.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  13.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.04.2021 
(51)  International Patent Classification  A61M 16/16  A61M 15/08   
(54)  Title  Prenosné inhalačné zariadenie 
(57)  Abstract  Opísané je prenosné inhalačné zariadenie, ktoré je tvorené vzduchovým kompresorom (1) so vzduchovým filtrom (2), ktorý je cez vzduchovú hadičku (3) pripevnený na vodnú nádržku (4) s destilovanou vodou (9), na ktorú je pripevnený nádržkový uzáver (41), v ktorom je vytvorený vstupný otvor (411), rúrkový otvor (412) so vzduchovou rúrkou (5) a výstupný otvor (413) s vývodnou dýzou (6), na ktorú je pripevnená nosná kanyla (7) na inhaláciu zvlhčeného vzduchu (8). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Iván Štefan; M.R.Štefánika 1846/398, 075 01 Trebišov 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Iván Štefan; M.R.Štefánika 1846/398, 075 01 Trebišov 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  02.09.2024 
   Utility Model Validity maximum until  02.09.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 151-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 151-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.09.2020 Type Delivered
1a Opis 02.09.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 02.09.2020 Type Delivered
1c Obrázok k anotácii 02.09.2020 Type Delivered
1d Anotácia 02.09.2020 Type Delivered
1e Výkresy 02.09.2020 Type Delivered
1f Plná moc 02.09.2020 Type Delivered
1g Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 02.09.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 02.09.2020 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.09.2020 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.09.2020 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.10.2020 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 16.10.2020 Type Delivered
6a Anotácia 16.10.2020 Type Delivered
6b Opis 16.10.2020 Type Delivered
6c Nároky na ochranu 16.10.2020 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.10.2020 Type Internal Letter
8 Doplnenie materiálov 29.10.2020 Type Delivered
8a Opis 29.10.2020 Type Delivered
8b Nároky na ochranu 29.10.2020 Type Delivered
10 výsledok rešerše 01.12.2020 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 01.12.2020 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 01.12.2020 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.04.2021 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.05.2021 Type Sent document
PUV 151-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku