Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 150-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  150-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.04.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 7/00  G06K 7/015  G01R 31/00   
(54)  Názov  Zariadenie na testovanie RFID a NFC prístupových čítačiek 
(57)  Anotácia  Zariadenie na testovanie RFID a NFC prístupových čítačiek slúži na krátkodobé aj dlhodobé laboratórne testovanie všetkých druhov prístupových čítačiek pracujúcich na technológii RFID a NFC. Pozostáva z pevného a stabilného podstavca (1), v ktorom je posuvne uložený výškovo nastaviteľný rám (6), elektromotora (2) s prevodovkou s plynule regulovateľnými otáčkami, riadiacej elektroniky (3) a unášača (4) výhodne kruhového tvaru, na ktorom je upevnený minimálne jeden RFID alebo NFC čip (5) vo forme karty alebo tagu a počítadla (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Veľas Andrej, doc. Ing., PhD.; Lietavská Svinná 30, 013 11 Lietavská Svinná-Babkov; SK;
Lenko Filip, Ing., PhD.; Sabinovská 5108/12, 080 01 Prešov 1; SK;
Boroš Martin, Ing., PhD.; Jaseňová 3221/26, 010 07 Žilina 7; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.10.2025 
   Maximálna platnosť do  14.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.04.2022 8/2022 BA2K
 
PUV 150-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.10.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 150-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 14.10.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 14.10.2021 Typ Doručené
Opis 14.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 14.10.2021 Typ Doručené
Výkresy 14.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.10.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.01.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 06.04.2022 Typ Odoslané
PUV 150-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku