Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 149-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  149-2021 
(22)  Application Date  12.10.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number  CZ2020-563 
(32)  Priority Date  14.10.2020 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F26B 11/00   
(54)  Title  Bubnová sušiareň 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bezděk Pavel, Ing.; 1. máje 553/32, 747 23 Bolatice; CZ;
Kývalová Jana, Bc.; Družba 1195, 768 24 Hulín; CZ;
Řicica Zdeněk, Ing.; Sadová 967, 768 24 Hulín; CZ 
(72)  Inventor(s)  Bezděk Pavel, Ing.; 1. máje 553/32, 747 23 Bolatice; CZ;
Kývalová Jana, Bc.; Družba 1195, 768 24 Hulín; CZ;
Řicica Zdeněk, Ing.; Sadová 967, 768 24 Hulín; CZ 
(74)  Attorney(s)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 149-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 149-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.10.2021 Type Delivered
1a Plná moc 12.10.2021 Type Delivered
1b Plná moc 12.10.2021 Type Delivered
1c Plná moc 12.10.2021 Type Delivered
1d Doklad o práve prednosti 12.10.2021 Type Delivered
1e Opis 12.10.2021 Type Delivered
1f Nároky na ochranu 12.10.2021 Type Delivered
1g Výkresy 12.10.2021 Type Delivered
1h Anotácia 12.10.2021 Type Delivered
1i Obrázok k anotácii 12.10.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 12.10.2021 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.10.2021 Type Payment
4 správa o prieskume vecné chyby 28.10.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 10.11.2021 Type Delivered
5a Opis 10.11.2021 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 10.11.2021 Type Delivered
5c Anotácia 10.11.2021 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.11.2021 Type Internal Letter
PUV 149-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku