Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 149-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  149-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ-PV 2020-563 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Bubnová sušiareň 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bezděk Pavel, Ing.; 1. máje 553/32, 747 23 Bolatice; CZ;
Kývalová Jana, Bc.; Družba 1195, 768 24 Hulín; CZ;
Řicica Zdeněk, Ing.; Sadová 967, 768 24 Hulín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bezděk Pavel, Ing.; 1. máje 553/32, 747 23 Bolatice; CZ;
Kývalová Jana, Bc.; Družba 1195, 768 24 Hulín; CZ;
Řicica Zdeněk, Ing.; Sadová 967, 768 24 Hulín; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 149-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 149-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.10.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
1d Doklad o práve prednosti 12.10.2021 Typ Doručené
1e Opis 12.10.2021 Typ Doručené
1f Nároky na ochranu 12.10.2021 Typ Doručené
1g Výkresy 12.10.2021 Typ Doručené
1h Anotácia 12.10.2021 Typ Doručené
1i Obrázok k anotácii 12.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.10.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.10.2021 Typ Platba
PUV 149-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku