Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 149-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  149-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 17/02  B02C 4/00  B07B 7/00   
(54)  Názov  Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Pokusová Marcela, prof. Ing., PhD.; Na barine 9, 841 03 Bratislava-Lamač; SK;
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.; Popkova 622/13, 664 34 Kuřim; CZ;
Matúš Miloš, Ing., PhD.; Lipnická 50, 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 49, 831 07 Bratislava-Vajnory; SK;
Čačko Viliam, Ing., PhD.; Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Bábics Jozef, Ing.; Kostolná Gala 91, 930 34 Holice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Štefan Kováčik; Švabinského 906/14, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 149-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 149-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
oznámenie o výsledku rešerše Typ Odoslané
výsledok rešerše Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní Typ Doručené
Neznámy typ protokolu - bez názvu 08.10.2019
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.10.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.11.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 13.11.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 13.11.2019 Typ Interné listy
PUV 149-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku