Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 148-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9214 
(21)  Číslo prihlášky  148-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 29/24  G08G 1/095   
(54)  Názov  Predsunutá svetelná signalizácia zabezpečená dvomi semaformi na cestnej komunikácii pred železničným priecestím so svetelnou signalizáciou bez závor 
(57)  Anotácia  Predsunutá svetelná signalizácia pozostáva z dvoch rovnakých dvojkomorových semaforov (la, lb) so svetlami červená a blikajúca žltá, ktoré ovplyvnia riadenie dopravy na cestnej komunikácii a vo veľkej miere zamedzia porušovanie dopravných predpisov, čím sa zvýši bezpečnosť pri prejazde vozidiel cez železničné priecestie (ŽP) so svetelnou signalizáciou bez závor. Činnosť predsunutej svetelnej signalizácie na cestnej komunikácii je elektrickými káblami (3a, 3b) prepojená a synchronizovaná s činnosťou výstražnej signalizácie na ŽP s priecestným svetelným zariadením (PSZ) bez závor, t. j. s tzv. výstražníkmi (2a, 2b). Na každom semafore je umiestnená dopravná značka (4a, 4b) č. 151 priecestie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chudý Jozef, Ing.; Popradská 685/5, 059 34 Spišská Teplica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chudý Jozef, Ing.; Popradská 685/5, 059 34 Spišská Teplica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.08.2024 
   Maximálna platnosť do  25.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 148-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 148-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 25.08.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 25.08.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 25.08.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 25.08.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 25.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.08.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.09.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.10.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 01.12.2020 Typ Doručené
7a Opis 01.12.2020 Typ Doručené
7b Anotácia 01.12.2020 Typ Doručené
7c Nároky na ochranu 01.12.2020 Typ Doručené
7d Výkresy 01.12.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.12.2020 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 08.01.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 11.01.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 18.01.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 11.01.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.06.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 148-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku