Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 147-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  147-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.11.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Zariadenie na bezdrôtovú komunikáciu, správu a dezinfekciu nositeľnej elektroniky 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gašpar Gabriel, Ing. doc., PhD.; Rybárska 759/20, Trenčín;
Hadzima Branislav, Ing.; Gaštanová 3083/40, Žilina;
Šedivý Štefan, Ing., PhD.; Lúčna 1014/9, Bytča;
Brída Peter, Ing. prof., PhD.; Gemerská 1776/5, Žilina;
Danišovič Peter, Ing., PhD.; Gaštanová 3080/16, Žilina;
Ďuďák Juraj, Ing., PhD.; Soblahov 161;
Sládek Ivan, Ing.; Mateja Bela 2503/15, Trenčín;
Farbák Matúš, Ing., PhD.; Nemocničná 1949/53, Dolný Kubín;
Skovajsa Martin, Ing.; Duklianskych hrdinov 874/14, Trenčín;
Budjač Roman, Ing.; Pruské 493 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 147-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 147-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.11.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 18.11.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 18.11.2022 Typ Doručené
Opis 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Doručené
PUV 147-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku