Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 147-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9186 
(21)  Číslo prihlášky  147-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  09.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01G 13/00  A01G 13/02  A01G 9/16   
(54)  Názov  Skladacia oceľová konštrukcia 
(57)  Anotácia  Skladacia oceľová konštrukcia obsahuje oceľové profily tvoriace prvú základňu (1), druhú základňu (5) a tretiu základňu (7), ktoré sú navzájom spojené zvislými do seba zapadajúcimi nadstavcami tak, že každá základňa (1), (5), (7) má pripevnené minimálne 4 kusy ¾“ nadstavcov (8), a tieto sú navzájom spojené ½“ nadstavcami (4), pričom druhá základňa (5) obsahuje obojstranné ¾“ nadstavce (8) a tretia základňa tvorí strop skladacej oceľovej konštrukcie a je obalená fóliou (13), sú na nej privarené úchyty (6) na upevnenie bočných strán fólie (13), a cez fóliu (13) prechádza cez úchyty (6) nosné lano (14) na jej prichytenie ku konštrukcii, pričom prvá základňa (1) je prispôsobená na ukotvenie klinmi (3) do zeme tak, že kliny (3) sú zasunuté do ¾“ spojok (2), a fólia (13) má veľkosť s presahom rozmerov konštrukcie na dostatočné prekrytie na spojoch a prekrytie je upevnené oceľovými spojkami (9) na pevné upevnenie fólie (13) k oceľovej konštrukcii. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Robert Németh; Č. d. 10, 941 42 Veľké Lovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ing. Robert Németh; Č. d. 10, 941 42 Veľké Lovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.08.2024 
   Maximálna platnosť do  24.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 09.06.2021 11/2021 FG2K
 
PUV 147-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 147-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 24.08.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 24.08.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 24.08.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 24.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.08.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.09.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 22.10.2020 Typ Doručené
5a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.10.2020 Typ Doručené
5b Opis 22.10.2020 Typ Doručené
5c Príloha inde neuvedená 22.10.2020 Typ Doručené
5d Nároky na ochranu 22.10.2020 Typ Doručené
5e Anotácia 22.10.2020 Typ Doručené
5f Obrázok k anotácii 22.10.2020 Typ Doručené
5g Výkresy 22.10.2020 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 27.10.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 27.10.2020 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 28.10.2020 Typ Odoslané
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.11.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 17.12.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 17.12.2020 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 17.12.2020 Typ Doručené
10c Anotácia 17.12.2020 Typ Doručené
10d Opis 17.12.2020 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.12.2020 Typ Interné listy
13 výsledok rešerše 19.01.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o výsledku rešerše 19.01.2021 Typ Odoslané
15 pokyn na zverejnenie PÚV 19.01.2021 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.05.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.06.2021 Typ Odoslané
PUV 147-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2020 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku