Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 146-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  146-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.11.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21C 1/00  D21C 1/10  D21C 1/02  D21C 3/02   
(54)  Názov  Laboratórny extraktor na štúdium kinetiky impregnačných procesov drevných štiepok prebiehajúcich v sulfátových várkach 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kohútová Michaela, Ing.; Martinček 62;
Juriga Martin, Ing., PhD.; Andreja Halašu 651/22, Dolný Kubín;
Fekete Roman, Ing.; Pri starom letisku 9225/31, Bratislava-Vajnory;
Peciar Peter, Ing. doc., PhD.; Hálova 1019/17, Bratislava-Petržalka 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 146-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 25.11.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 146-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 18.11.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 18.11.2022 Typ Doručené
Opis 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.12.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.02.2023 Typ Doručené
Anotácia 06.02.2023 Typ Doručené
Nároky na ochranu 06.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2023 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PÚV 13.02.2023 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 13.02.2023 Typ Odoslané
PUV 146-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku