Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 146-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9238 
(21)  Číslo prihlášky  146-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 15/00  E04F 15/024   
(54)  Názov  Integrovaný automatizovaný systém prekrytia otvorov v zdvojených podlahových systémoch 
(57)  Anotácia  Integrovaný automatizovaný systém prekrytia otvorov v zdvojených podlahových systémoch pozostáva z pevnej plochy tvoriacej vodiacu konštrukciu (1) a pohyblivej plochy tvorenej rámovou oceľovou konštrukciou (3) plne prekrytej krycou vrstvou (2) zdvojenej podlahy, ktorá pri pohybe smerom (O) na kolieskach pohybujúcimi sa na vodiacej línii pomocou elektromotora (6) sústavou remeníc zabezpečí odkrytie otvoru v zdvojenej podlahe a pri pohybe smerom (Z) zabezpečí zakrytie otvoru v zdvojenej podlahe. Zároveň prostredníctvom aretačného mechanizmu (7) zabezpečí úplnú fixáciu a plnú nosnosť pohyblivej časti v koncovej polohe pri prekrytí otvoru. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zajačko Ivan, Ing., PhD.; Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina 1; SK;
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.; J. Goliana 2, 036 01 Martin 1; SK;
Císar Miroslav, Ing., PhD.; Papradno 419, 018 13 Papradno; SK;
Stanček Ján, Ing., PhD.; Hlavná 401/48, 013 14 Kamenná Poruba; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.08.2024 
   Maximálna platnosť do  21.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 6/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 146-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 146-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 21.08.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 21.08.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 21.08.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 21.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.08.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.09.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.09.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 09.10.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 09.10.2020 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 09.10.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.10.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 15.02.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 22.02.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 22.02.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 22.02.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.06.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.07.2021 Typ Odoslané
PUV 146-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku