Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 146-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  146-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65H 67/04  B65H 54/71  D01H 5/00  B26D 1/00   
(54)  Názov  Odstrihovacie zariadenie textilného prameňa 
(57)  Anotácia  Opisuje sa odstrihovacie zariadenie textilného prameňa tvoriace samostatný celok pozostávajúci z nosného telesa (1) a horného veka (4), kde súčasťou nosného telesa (1) je kotúčový strihací nôž (2) vsuvne uložený v osadenom otvore (31) s vnútornou kužeľovou plochou (28) a plochý strihací nôž (3) tvorený na jednom konci vnútornou kužeľovou reznou hranou (25) a na druhom konci uzatvorenými drážkami (30) na vratné tlačné pružiny (14) na vykonávanie priamočiareho pohybu za háčikom (9). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mikuláš Ľudovít, Ing.; Čulenova 13, 949 01 Nitra; SK;
Mikuláš Martin, Mgr.; Čulenova, 949 01 Nitra 1; SK;
Mikuláš Juraj, Mgr.; Cabaj 1567, 951 17 Cabaj - Čápor; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mikuláš Ľudovít, Ing.; Čulenova 13, 949 01 Nitra; SK;
Mikuláš Martin, Mgr.; Čulenova, 949 01 Nitra 1; SK;
Mikuláš Juraj, Mgr.; Cabaj 1567, 951 17 Cabaj - Čápor; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.05.2020 05/2020 BA2K
 
PUV 146-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 146-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 07.10.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 07.10.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 07.10.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 07.10.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 07.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.10.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.10.2019 Typ Platba
4 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 30.10.2019 Typ Odoslané
5 Oznámenie inde neuvedené 19.11.2019 Typ Doručené
6 vnútrospisový list 27.11.2019 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.12.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 13.01.2020 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 13.01.2020 Typ Doručené
8b Opis 13.01.2020 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 13.01.2020 Typ Doručené
8d Výkresy 13.01.2020 Typ Doručené
8e Anotácia 13.01.2020 Typ Doručené
8f Obrázok k anotácii 13.01.2020 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.01.2020 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 19.02.2020 Typ Doručené
11a Nároky na ochranu 19.02.2020 Typ Doručené
11b Anotácia 19.02.2020 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.03.2020 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 13.03.2020 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 16.03.2020 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2020 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 16.03.2020 Typ Interné listy
PUV 146-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku