Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 146-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  146-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06H 7/00   
(54)  Názov  Odstrihovacie zariadenie textilného prameňa 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mikuláš Ľudovít, Ing.; Čulenova 13, 949 01 Nitra; SK;
Mikuláš Martin, Mgr.; Čulenova, 949 01 Nitra 1; SK;
Mikuláš Juraj, Mgr.; Cabaj 1567, 951 17 Cabaj - Čápor; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mikuláš Ľudovít, Ing.; Čulenova 13, 949 01 Nitra; SK;
Mikuláš Martin, Mgr.; Čulenova, 949 01 Nitra 1; SK;
Mikuláš Juraj, Mgr.; Cabaj 1567, 951 17 Cabaj - Čápor; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 146-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 146-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 07.10.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 07.10.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 07.10.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 07.10.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 07.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.10.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.10.2019 Typ Platba
4 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 30.10.2019 Typ Odoslané
5 Oznámenie inde neuvedené 19.11.2019 Typ Doručené
PUV 146-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku