Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 146-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  146-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.12.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24J 3/00   
(54)  Názov  Jednodutinový výmeník tepla 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica č. 153, 032 23 Liptovská Sielnica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica č. 153, 032 23 Liptovská Sielnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kaliský Alexander, Ing.; Brezová 487/3, 031 04 Liptovský Mikuláš; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 146-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 146-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.12.2016 Typ Doručené
1a Opis 28.12.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.12.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 28.12.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 28.12.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.01.2017 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.01.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.01.2017 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.02.2017 Typ Odoslané
6 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením - záporný výsledok 06.06.2017 Typ Interné listy
7 rozhodnutie o zastavení konania 07.06.2017 Typ Odoslané
PUV 146-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku