Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 146-2016
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  146-2016 
(22)  Application Date  28.12.2016 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F24J 3/00   
(54)  Title  Jednodutinový výmeník tepla 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica č. 153, 032 23 Liptovská Sielnica; SK 
(72)  Inventor(s)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica č. 153, 032 23 Liptovská Sielnica; SK 
(74)  Attorney(s)  Kaliský Alexander, Ing.; Brezová 487/3, 031 04 Liptovský Mikuláš; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 146-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 146-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.12.2016 Type Delivered
1a Opis 28.12.2016 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 28.12.2016 Type Delivered
1c Anotácia 28.12.2016 Type Delivered
1d Výkresy 28.12.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.01.2017 Type Sent document
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.01.2017 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.01.2017 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.02.2017 Type Sent document
6 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením - záporný výsledok 06.06.2017 Type Internal Letter
7 rozhodnutie o zastavení konania 07.06.2017 Type Sent document
PUV 146-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku